EU projekti

EU projekti

Aktivni EU projekti u kojima sudjeluje Infigo IS


EU_logo ESI_logo  OPKK_logo

Naziv projekta:

Inovacije u S3 područjima INFIGO IS

Kratki opis projekta:
Glavni problem koji se ovim projektom želi riješiti je nedovoljna konkurentnost tvrtke INFIGO IS na lokalnom, regionalnom, međunarodnom i globalnom tržištu koja proizlazi iz neadekvatne organizacije poslovanja i procesa, a time i nemogućnost provedbe i komercijalizacije novih rješenja. Ciljne skupine projekta su:

  • tvrtka INFIGO IS
  • 25 zaposlenika koji će imati koristi (poboljšana znanja i kapacitete, razinu stručnosti, te zapošljivosti od implementacije novih organizacijskih i procesnih inovacija unutar tvrtke - posebne koristi imat će 13 zaposlenika članova projektnog tima uključivo i dvoje novozaposlenih unutar projektnog tima, te još dvoje novozaposlenih do 2024.).

Projekt se sastoji od inovacije organizacije poslovanja i inovacije procesa tvrtke u svrhu proizvodnje i komercijalizacije dva inovativna proizvoda:

  • INFIGO IS MSSP - Usluga nadzora i upravljanja sigurnosnim događajima (eng. Managed Security Service Provider)
  • INFIGO IS FRAML - Sveobuhvatni sustav za sprječavanje financijskog kriminala kanalima u financijskoj industriji (eng. FRaud detection Anti-Money Laundering)

Ciljevi i očekivani rezultati:
Glavni cilj i očekivani rezultat koji se projektom želi postići je komercijalizacija inovativnih proizvoda 1. INFIGO IS FRAML i 2. INFIGO IS MSSP koji su novi za globalno, međunarodno, regionalno tržište i lokalno tržište.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Vrijednost projekta:
Ukupna vrijednost projekta – 10.804.597,51 HRK
Iznos sufinanciranja iz EU fondova – 4.798.084,64 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
01/05/2020 – 01/05/2022

Kontakt za više informacija:
info@infigo.hr

Više o Europskim strukturnim i financijskim fondovima i o Operativnom programu konkurentnosti i kohezije.